برگزاری همایش ملی آفند رسانه ای توسط اندیشکده راهبردی رسانه ها و فضای مجازی

پ, 04/31/1400 - 11:03

برگزاری همایش ملی آفند رسانه ای توسط اندیشکده راهبردی رسانه ها و فضای مجازی

همایش ملی آفند رسانه ای روزهای پنجم و ششم مرداد ماه 1400 توسط اندیشکده راهبردی رسانه ها و فضای مجازی برگزار می‌گردد.